Διεθνείς Δραστηριότητες

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας(ΔΕΕΦ) και το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), ως εκ των ιδρυτικών τους Πράξεων, αποβλέπουν στην καλλιέργεια και προώθηση διεθνώς της ελληνικής φιλοσοφίας, δηλαδή του φιλοσοφείν κατά τον τρόπο των Ελλήνων.

Προς τούτο είναι δυνατόν να οργανώνουν εκδηλώσεις και να αναπτύσσουν δράσεις που οπωσδήποτε προάγουν τη φιλοσοφική έρευνα και την καλλιέργεια των ελληνικών Γραμμάτων και του πολιτισμού και ενώνουν τους λογίους και φιλοσοφούντες διαφορετικών εθνοτήτων απανταχού της Γης.

Για το έργο αυτό μεγάλη είναι η συμβολή των Επιτίμων Προέδρων της ΔΕΕΦ και του ΔΙΚΕΦΙΠ, αλλά και των απλών μελών της ΔΕΕΦ, που ενεργούν ως απόστολοι της Ελληνικής φιλοσοφίας, υποστηρίζοντας αυτήν όχι μόνον με τις γνώσεις τους , αλλά και με τον τρόπο της ζωής τους.

Στη συνέχεια παραθέτουμε με συντομία ορισμένα στοιχεία για τις δραστηριότητες της ΔΕΕΦ και του ΔΙΚΕΦΙΠ εκτός Ελλάδος.

 • Αλβανία Open or Close

  Δραστηρίοτητες της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας στην Αλβανία

  Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας και το Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ), οργάνωσε το1993 στην Αθήνα, σε συνεργασία με πολλούς άλλους φορείς, το Πρόγραμμα: «Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός» για επιστήμονες και διακεκριμένα πρόσωπα εξ Αλβανίας.

  Στο Πρόγραμμα αυτό μετείχαν φιλοσοφούντες αλλά και άλλα πρόσωπα (ποιητές, δημοσιογράφοι κτλ.). Τα εν λόγω πρόσωπα (περίπου 50) εξεπαιδεύθησαν στα Ελληνικά Γράμματα και τον Πολιτισμό επί εξάμηνο. Το Πρόγραμμα διηύθυνε ο Καθηγητής Κ. Βουδούρης με τη βοήθεια άλλων μελών ΔΕΠ και μελών της ΔΕΕΦ.

  Τον Ιούνιο του 2005 (7/6/2005) ιδρύθη η Αλβανική Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (Albanian Society of Greek Philosophy & Culture -ASGPC), ύστερα από μακρές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, με την πρωτοβουλία της ΔΕΕΦ και των εν Αλβανία μαθητών του Καθηγητή Κωνσταντίνου Βουδούρη, που είχαν λάβει μέρος στο Πρόγραμμα «Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός». Η ίδρυση της εν λόγω εταιρείας, εκτός των άλλων, αποσκοπεί στην έρευνα και καλλιέργεια της Ελληνικής Φιλοσοφίας και στη σύσφιγξη των επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών και φίλων λαών.

  Η Πρόεδρος της ASGPC είναι η Δρ Zana Sota, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων και Γραμματέας ο κ. Arben Brace (Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης).

  Η εν λόγω Εταιρεία οργάνωσε ήδη το Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας στην πόλη των Τιράνων, από την την 6η έως 8η Απριλίου 2006, με θέμα :

  «H σημασία και το μήνυμα της Ελληνικής Φιλοσοφίας σήμερα - The message and the importance of Greek Philosophy today»

  Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Αλβανική και η Ελληνική.

  Στο Συνέδριο μίλησαν περί τους είκοσι Συνέδρους και έλαβε μέρος κλιμάκιο της ΔΕΕΦ από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο τελούσε υπό τη αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αλβανία και έλαβαν μέρος και παρακολούθησαν αυτό πολλά πρόσωπα - Σύνεδροι (Φοιτητές, πολίτες και Ακαδημαϊκοί από την Αλβανία και την Ελλάδα).

  Για την επιτυχία του Συνεδρίου εφρόντισαν πολύ η Δρ Zana Sota και ο Γραμματεύς Arben Brace.

  Η έκδοση των Επιστημονικών Ανακοινώσεων του Συνεδρίου θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση αυτής της εξαίρετης επιστημονικής εργασίας.

  Ήδη η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας έχει πολύ καλή συνεργασία με την Αλβανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία  και τον Πολιτισμό (Albanian Society for Greek Philosophy and Culture). Μέλη της τελευταίας, όπως η Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της, έχουν μετάσχει σε Συνέδρια φιλοσοφίας στη Σάμο και αλλαχού  και έχουν αγαπήσει πολύ το Νησί του Πυθαγόρα.

  Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στα Τίρανα:

   

  • 01Στην είσοδο της Φιλοσοφικής Σχολής των Τιράνων: Κωνσταντίνος Βουδούρης, Αμαλία Τριπαμπούκη και Βρισηίδα Νίνα (6 Απριλίου 2006)
  • 02Από την ομιλία του Καθηγητού και Προέδρου της ΔΕΕΦ στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων. Βρισηίδα Νίνα, Κωνσταντίνος Βουδούρης και Zana Sota (άκρο δεξιά)
  • 03Από τη διάλεξη του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων
  • 04Από την έναρξη του Συνεδρίου στο ξενοδοχείο Τίρανα
  • 05Από την έναρξη του Συνεδρίου στο ξενοδοχείο Τίρανα
  • 06Από την έναρξη του Συνεδρίου στο ξενοδοχείο Τίρανα
  • 07Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 08Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 09Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 10Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 11Ο Καθηγητής Νένος Γεωργόπουλος
  • 12Δρ. Κώστας Καλιμτζής
  • 13Dr. Zana Sota
  • 14Σοφία Βουδούρη
  • 15Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κύριος Αναστάσιος στο Συνέδριο
  • 16Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κύριος Αναστάσιος στο Συνέδριο
  • 17Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 18Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 19Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 20Στιγμιότυπο από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 21Από την επίσκεψη των μελών της ΔΕΕΦ στην Kruja
  • 22Από την επίσκεψη των μελών της ΔΕΕΦ στην Kruja
  • 23Από την επίσκεψη των μελών της ΔΕΕΦ στην Kruja
  • 24Από την επίσκεψη των μελών της ΔΕΕΦ στην Kruja
 • Ιαπωνία Open or Close

  Δραστηρίοτητες της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας στην Ιαπωνία

  Το 2002 ο Πρόεδρος της ΔΕΕΦ Καθηγητής Κ. Βουδούρης εκλήθη από το Ιαπωνικό Ίδρυμα «Οι Πρώτες Αρχές» να διδάξει στην Ιαπωνία ελληνική φιλοσοφία για ένα χρόνο. Οι Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις του Προέδρου καθιστούσαν την απόρριψη της πρότασης αυτής υποχρεωτική. Η ιαπωνική αποστολή ( περί τα 15 άτομα) είχε ήδη επισκεφθεί την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Ρόδο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας στο νησί τον Αύγουστο 2001. Εκεί έγιναν συζητήσεις και διαβουλεύσεις, με τη μεσολαβητική διερμηνεία του Καθηγητή Στέλιου Παπαλεξανδρόπουλου, και τελικά απεφασίσθη να γίνει ένα Ελληνοϊαπωνικό Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Ιαπωνία και επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΦ επί δεκαήμερον για το Συνέδριο. Τούτο πράγματι έγινε τον Σεπτέμβριο του 2002.

  Το Συνέδριο με θέμα «Εν Συμποσίω Συζητώντας Θέματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας» διεξήχθη στο Izukogen (μια ωραία παραθαλάσσια τοποθεσία κοντά στο Tokyo) με την ευθύνη και υποστήριξη  του κυρίου Yogi Sato και του Ιαπωνικού Ιδρύματος «Πρώτες Αρχές». Μετείχαν περισσότεροι από 300 Σύνεδροι και έγιναν εξαιρετικές συζητήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, την πολύ μεγάλη προβολή της ελληνικής φιλοσοφίας στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

  Εν τω μεταξύ ας αναφερθεί ότι το ενδιαφέρον των Ιαπώνων για την πνευματική Ελλάδα είναι έντονο και η επαφή τους με τον Καθηγητή Κ. Βουδούρη είχε καταστεί δυνατή εύκολα λόγω της μετάφρασης έργου του στην Ιαπωνική.

  Εκτός αυτού, η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας έχει πολλά μέλη (που είναι διακεκριμένοι Καθηγητές) από την Ιαπωνία, δε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας της Ελληνικής Φιλοσοφίας έχει επισκεφθεί την Ιαπωνία πέντε φορές και έχει μιλήσει σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της εν λόγω χώρας.

  Για τα διατρέξαντα στο Συνέδριο με θέμα: «Εν Συμποσίω Συζητώντας Θέματα της Ελληνικής Φιλοσοφίας», για τη μνημειώδη φιλοξενία των Ιαπώνων, τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής ζωής και άλλα συμβάντα θα χρειαζόταν να γραφή ένα ολόκληρο βιβλίο.

  Εδώ απλώς  παραθέτουμε ορισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα σχετικά με το Συνέδριο:

   

  • 01O κύριος Υogi Sato καλωσορίζει τους Συνέδρους
  • 02Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΦ απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο
  • 03Ο Έλλην Πρέσβυς στην Ιαπωνία κύριος Ροδουσάκης
  • 04Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 05Dr Yasumasa Yumoto
  • 06Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 07Δρ Κώστας Καλιμτζής
  • 08Dr Yasumasa Yumoto
  • 09Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 10Δρ Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος
  • 11Δρ Μαρία Βενετή
  • 12Σοφία Βουδούρη
  • 13Από τη λήξη των Εργασιών του Συνεδρίου
  • 14Στιγμιότυπο από το Συνέδριο
  • 15Στιγμιότυπο από το Συνέδριο
  • 16Στιγμιότυπο από το Συνέδριο
  • 17Στιγμιότυπο από το Συνέδριο
  • 18Στιγμιότυπο από το Συνέδριο
 • Νότια Αφρική Open or Close

  Δράση της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας στη Νότιο Αφρική

  Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (και ιδιαίτερα το Παράρτημά τηs στη Σάμο) συνεργάζεται στενά με τη Νοτιοαφρικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (South African Society for Greek Philosophy and the Humanities - SASGPH) για την προαγωγή φιλοσοφία και των Ελληνικών Γραμμάτων.

  Έτσι πολλά μέλη της South African Society for Greek Philosophy and the Humanities έχουν μετάσχει στα Συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας στη Σάμο και οι Πρόεδροι της South African Society for Greek Philosophy and the Humanities (οι Καθηγητές John Gericke και Τάσος Λαδικός) έχουν επισκεφθεί τη Σάμο και έχουν ομιλήσει στα εκεί Συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Αντίστοιχα, η Διεθνής Εταιρεία της Ελληνικής Φιλοσοφίας πάντοτε μετέχει με κλιμάκιό της στις επιστημονικές συνεδριακές εκδηλώσεις της South African Society for Greek Philosophy and the Humanities στη Νότια Αφρική. Σχετικά με τις δραστηριότητες της Νοτιοαφρικανικής Εταιρείας για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες βλέπε τα όσα ακολουθούν και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα διεξαχθέντα, σε συνεργασία της ΔΕΕΦ με την SASGPH, ήδη πέντε διεθνούς εμβελείας συνέδρια στη Νότιο Αφρική:

   

  Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

  29 Απριλίου - 4 Μαΐου 1997
  Το Συνέδριο διεξήχθη στην Πρετόρια

   

  • 01O Πρέσβυς κύριος Θεοφανόπουλος απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο
  • 02Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΦ Καθηγ. Κ. Βουδούρης απευθύνει χαιρετισμό στους Συνέδρους εκ μέρους της ΔΕΕΦ
  • 03Από την παράσταση προς τιμήν των Συνέδρων στην Όπερα της Πρετόρια
  • 04Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 05Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 06Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 07Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 08Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 09Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
  • 10Στιγμιότυπο από το Συνέδριο
  • 11Ελληνική αποστολή στο Soveto. Συμμετοχή στο πένθος επί τω γεγονότι της εκδημίας της Δημάρχου του Soveto Mashita, που ήταν Σύνεδρος στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας
  • 12Ελληνική αποστολή στο Soveto. Συμμετοχή στο πένθος επί τω γεγονότι της εκδημίας της Δημάρχου του Soveto Mashita, που ήταν Σύνεδρος στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας
  • 13Ελληνική αποστολή στο Soveto. Συμμετοχή στο πένθος επί τω γεγονότι της εκδημίας της Δημάρχου του Soveto Mashita, που ήταν Σύνεδρος στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας
  • 14Φωτογραφία από το αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας του Γιοχάνεσμπεργκ
  • 15Από το Ελληνικό Κέντρο στο Γιοχάνεσμπεργκ
  • 16Από το Ελληνικό Κέντρο στο Γιοχάνεσμπεργκ

   

  Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

  25 Απριλίου - 5 Μαΐου 1999
  Το Συνέδριο διεξήχθη στην Πρετόρια

   

  • 01Από το δεύτερο Συνέδριο
  • 02Ο Καθηγ. John Gericke καλωσορίζει τους Συνέδρους
  • 03Ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης προσφωνεί τους Συνέδρους
  • 04Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 05Professor Andrew Domanski

   

  Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

  Τo Μάιο του 2005 η Νοτιοαφρικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες οργάνωσε, σε συνεργασία με τη ΔΕΕΦ, το Τέταρτο Διεθνές Συνέδριό της, στο οποίο έλαβε μέρος κλιμάκιο της ΔΕΕΦ. To εν λόγω Συνέδριο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία.

   

  • 01O Καθηγ. Τάσος Λαδικός καλωσορίζει τους Συνέδρους
  • 02Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 03Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 04Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
  • 05Στιγμιότυπο από τη δεξίωση του Συνεδρίου προς τιμήν των Συνέδρων
  • 06Σοφία Βουδούρη
  • 07Η Λυκειάρχης του SACHETI κυρία Κρυσταλλίδου καλωσορίζει τους Συνέδρους
  • 08Ομιλία της Σοφίας Βουδούρη προς τις Ελληνίδες της Πρετόρια
  • 09Στιγμιότυπο από την ομιλία της Σοφίας Βουδούρη προς τις Ελληνίδες της Πρετόρια
  • 10Στιγμιότυπο από την ομιλία της Σοφίας Βουδούρη προς τις Ελληνίδες της Πρετόρια
  • 11Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων
  • 12Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων
  • 13Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

   

  Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

  Το 2008 η Νοτιοαφρικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες οργάνωσε, σε συνεργασία με τη ΔΕΕΦ, το Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας.

  5th International Philosophy Conference

  Pretoria, South Africa, 30 April - 2 May 2008

  on the topic of

  Ethics in the Public and Private Spheres:

  Historical and Modern Perspectives

   

  • 01Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου
  • 02Σύνεδροι μπροστά από το Συνεδριακό Κέντρου του Πανεπιστημίου στην Πρετόρια
  • 03Ο Καθηγ. Τάσος Λαδικός καλωσορίζει τους Συνέδρους
  • 04Ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης, κύριος ομιλητής κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου
  • 05Η Δρ Σοφία Βουδούρη (Johannesburg - Sacheti)
  • 06Η Δρ Σοφία Βουδούρη (Johannesburg - Sacheti)
  • 07H Νικολέττα Ζάγκα (Johannesburg - Sacheti)
  • 08Professor Tobias Louw (Johannesburg - Sacheti)
  • 09Δρ Αλέξανδρος Θεοδωρίδης (Johannesburg - Sacheti)
  • 10Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων (Johannesburg - Sacheti)
  • 11Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων (Johannesburg - Sacheti)
  • 12Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων
  • 13Από την καταληκτήρια Συνεδρία. Ο Καθηγ. Τάσος Λαδικός διατυπώνει τις σκέψεις του - Pretoria University
  • 14Από την καταληκτήρια Συνεδρία. Ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης διατυπώνει τις σκέψεις του - Pretoria University
  • 15Δρ. Παύλος Μιχαηλίδης - Pretoria University
  • 16Από την καταληκτήρια Συνεδρία - Pretoria University
  • 17Από τη δεξίωση μελών του κλιμακίου της ΔΕΕΦ στη φιλόξενη οικία του Γιώργου Κυριαζή - Pretoria
  • 18Από τη δεξίωση μελών του κλιμακίου της ΔΕΕΦ στη φιλόξενη οικία του Γιώργου Κυριαζή - Pretoria
  • 19Από την επίσκεψη των Συνέδρων στο Zulu Village
  • 20Από την επίσκεψη των Συνέδρων στο Safari Lodge
  • 21Στο Safari Lodge
  • 22Στο Safari Lodge
  • 23Acacia nillotica
  • 24Acacia nillotica
  • 25Από τo υπαίθριο γεύμα στο Safari Lodge