Σεμινάρια


Σεμινάρια Ελληνικής Φιλοσοφίας

 • Δέκατο Πέμπτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Σύγχρονα Ζητήματα της Οικολογικής Φιλοσοφίας"

  Την Άνοιξη του 2003 (7 Απριλίου - 26 Μαΐου 2003) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ οργάνωσαν στην Ακαδημεία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Δέκατο Πέμπτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας πάνω σε σύγχρονα θέματα οικολογικής φιλοσοφίας και εσημείωσε μεγάλη επιτυχία. Μετέσχον περί τα 400 περίπου πρόσωπα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, απο όλη την ευρύτερη περιοχή της πόλης των Αθηνών και το Εξωτερικό

  Στο Σεμινάριο, εκτός απο το Διευθυντή Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη, μιλησαν τα ακόλουθα πρόσωπα: Καθηγ. John O’Neill, Δρ. Γιώργος Τσιαντής, Καθηγ. Robin Attfield, Καθηγήτρια Keekοκ Lee, Επικ. Καθηγ.Ε υαγγελία Μαραγγιανου, Καθηγητής. Stephen Clark και Δρ Παναγιώτα βασιλοπούλου, ο Καθηγητής Gordon Graham, o Επικ. Καθηγητής Κ. Κατσιμάνης, ο Δρ. Κώστας Αθανασόπουλος και ο Δρ. Αλέξανδρος Ζηστάκης.

  Πρόκειται για ενα Διεθνές Σεμινάριο με τεράστια σημασία και απήχηση, που αποτελει κάθε χρόνο μια πνευματική άνοιξη στην περιοχή των Αθηνών.

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος - Γραμματεία Σεμιναρίου. Σοφία Βουδούρη, Θεώδορος Τσόλης, Δρ Κώστας Αθανασόπουλος, Βασιλική Αποστολοπούλου και καθήγ. Ευαγγελία Μαραγγιανού.
  • 02Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος - Γραμματεία Σεμιναρίου
  • 03Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος -Έκθεση Βιβλίου
  • 04Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Καθηγ. Gordon Graham και η σύζηγος του και αριστερά η Δρ Μαρία Βενετή
  • 05Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης και ο Καθηγ. Gordon Graham
  • 06Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος-Άγιος Τρύφων
  • 07Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος-Άγιος Τρύφων
  • 08Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα- Γραμματεία και Έκθεση Βιβλίου
  • 09Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα- Γραμματεία και Έκθεση Βιβλίου
  • 10Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα- Γραμματεία και Έκθεση Βιβλίου
  • 11Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ευάγγελος Τασούλας
  • 12Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 13Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 14Από τη διεξαγωγή της 2ας Συνεδρίας του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Καθηγ. Robin Attfield
  • 15Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 16Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 17Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 18Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 19Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 20Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα. H ομάδα των μαθητριών της φιλολόγου Μαρίας Χατζή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού προγράμματος
  • 21Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα. H ομάδα των μαθητριών της φιλολόγου Μαρίας Χατζή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού προγράμματος
  • 22Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα. H ομάδα των μαθητριών της φιλολόγου Μαρίας Χατζή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού προγράμματος
  • 23Από τη διεξαγωγή της 4ης Συνεδρίας του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ομιλεί Ο Καθηγητής Stephen Clark
  • 24Από τη διεξαγωγή της 4ης Συνεδρίας του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ο Καθηγ. Stephen Clark (oμιλεί ), η Δρ Παναγιώτα Βασιλοπούλου και ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης
  • 25Από τη διεξαγωγή της 4ης Συνεδρίας του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ομιλεί η Δρ Παναγιώτα Βασιλοπούλου
 • Δέκατο Τέταρτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Οικουμένη και Παγκοσμιοποίηση"

  Την Άνοιξη του 2002 (1 Απριλίου - 20 Μαΐου 2002) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ οργάνωσαν στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Δέκατο Τέταρτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας πάνω σε θέματα που είναι σχετικά με την παγκοσμιοποίηση. To Σεμινάριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Μετέσχον περί τα 500 περίπου πρόσωπα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, απο όλη την ευρύτερη περιοχή της πόλης των Αθηνών και το Εξωτερικό.

  Το Σεμινάριο παρακολούθησαν πολλά πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό χώρο και την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

  Η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ εξέδοσαν τις Ανακοινώσεις των προηγηθέντων τριών Σεμιναρίων πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής και οικολογικής φιλοσοφίας σε ένα καλαίσθητο και πολύ χρήσιμο τόμο με τον τίτλο: «Οικολογικές αξίες».

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Είσοδος Ακαδημίας Πλάτωνος. Προαύλιος χώρος του Αγίου Τρύφωνα
  • 02Είσοδος Ακαδημίας Πλάτωνος. Προαύλιος χώρος του Αγίου Τρύφωνα
  • 03Είσοδος Ακαδημίας Πλάτωνος. Προαύλιος χώρος του Αγίου Τρύφωνα
  • 04Προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
  • 05Προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
  • 06Προαύλιος χώρος του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
  • 07Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων
  • 08Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
  • 09Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
  • 10Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
  • 11Από τη Συνεδρία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου-Πνύκα
  • 12Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων
  • 13Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων
  • 14Από τη Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άγιος Τρύφων. Ο Καθηγ. Gorgon Graham και ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης
 • Δέκατο Τρίτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Φιλοσοφία Ρητορική και Πολιτική"

  Την Άνοιξη του 2001 (2 Απριλίου - 21 Μαΐου 2001) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ οργάνωσαν στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Δέκατο Τρίτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας με θέμα: «Φιλοσοφία Ρητορική και Πολιτική» και με επίκεντρο του Σεμιναρίου θέματα επικοινωνιακής φιλοσοφίας. Το Σεμινάριο εσημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Μετέσχον περί τα 300 περίπου πρόσωπα από το Πανεπιστήμιο, απο όλη την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και το Εξωτερικό.

  Ομοίως το Μάιο του 2001 συνεστήθη, με τη συμπαράσταση της ΔΕΕΦ, η Σερβική Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, που αποσκοπεί στην έρευνα και καλλιέργεια της Ελληνικής Φιλοσοφίας και του Πολιτισμού.

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Στιγμιότυπο από την πρώτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άγιος Τρύφων)
  • 02Στιγμιότυπο από την πρώτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άγιος Τρύφων). Ο Καθηγ. Νικ. Χρόνης
  • 03Στιγμιότυπο από την πρώτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άγιος Τρύφων)
  • 04Στιγμιότυπο από την πρώτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άγιος Τρύφων). Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Παπαθανασίου
  • 05Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγ. Thomas Robinson
  • 06Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Δρ Μαρία Βενετή, Επικ. Καθηγ. Γ. Καλογεράκος και Κυριάκος Κασιμάνης
  • 07Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 08Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Επικ. Καθηγ. Κυριάκος Κατσιμάνης
  • 09Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 10Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 11Στιγμιότυπο από την τετάρτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος. Ομιλεί ο Καθηγ. Τάκης Πουλάκος
  • 12Στιγμιότυπο από την τετάρτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος. Ομιλεί η Δρ Σοφία Σταμούλη
  • 13Στιγμιότυπο από την τετάρτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος
  • 14Από την πέμπτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος(Άγιος Τρύφων). Ομιλεί ο Καθηγ. John Glucker και οι Καθηγητές John Poulakos και Κωνσταντίνος Βουδούρης
  • 15Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου
  • 16Από την πέμπτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος(Άγιος Τρύφων)
  • 17Από την πέμπτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος(Άγιος Τρύφων)
  • 18Στιγμιότυπο από την έκτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος
  • 19Στιγμιότυπο από την έκτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος
  • 20Στιγμιότυπο από την έκτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος. Ο Καθηγ. κύριος Ν. Πολίτης
  • 21Στιγμιότυπο από την έκτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος. Η Δρ Σωτηρία Τριαντάρη
 • Δωδέκατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Οικολογικές αξίες"

  Την Άνοιξη του 2000 (3 Απριλίου - 22 Μαΐου 2000) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ οργάνωσαν στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Δωδέκατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας,με θέμα «Οικολογικές αξίες», που εσημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Μετέσχον περί τα 400 περίπου πρόσωπα από το Πανεπιστήμιο, από όλη την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και το Εξωτερικό.

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας του Σεμιναρίου για το 2000
  • 02Στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας του Σεμιναρίου για το 2000
  • 03Στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας του Σεμιναρίου για το 2000
  • 04Aπό την επίσημη Έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Πρύτανις Καθηγητής Κ. Δημόπουλος, ο Καθηγ. Νικ. Χρόνης και ο Αντιδήμαρχος Φώτης Παπαθανασίου
  • 05Aπό την επίσημη Έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Πρύτανις Καθηγητής Κ. Δημόπουλος προσφωνεί τους Συνέδρους
  • 06Aπό την επίσημη Έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Καθηγητής Αlan Holland o μιλεί στο Σεμινάριο
  • 07Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 08Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Καθηγ. Δημήτρης Λαμπρέλλης και ο Καθηγ. Αlan Holland
  • 09Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 10H κα Πέπα απευθύνει χαιρετισμό στο Σεμινάριο (Δήμος Ελληνικού)
  • 11Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα (Αγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης)
  • 12Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα (Αγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης). Ομιλεί η Καθηγ. κα Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη
  • 13Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα (Αγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης)
  • 14Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα (Αγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης). Ομιλεί η Λέκτωρ κα Χαρά Μπανάκου
  • 15Η είσοδος του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 16Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 17Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγ. Robin Attield
  • 18Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 19Στιγμιότυπο από την τρίτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 20Στιγμιότυπο από την τετάρτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 21Στιγμιότυπο από την τετάρτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ομιλεί η Καθηγ. Keekok Lee
  • 22Στιγμιότυπο από την τετάρτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα. O διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγ. Κ. Βουδούρης και η Καθηγ. Keekok Lee.
  • 23Από τη Γραμματεία και την Έκθεση Βιβλίου του Σεμιναρίου
  • 24Στιγμιότυπο από την τετάρτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 25Στιγμιότυπο από την πέμπτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης
  • 26Στιγμιότυπο από την πέμπτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγ. Χρήστος Τερέζης
  • 27Στιγμιότυπο από την πέμπτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγ. Stephen Clark
  • 28Στιγμιότυπο από την έκτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα (Προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη)
  • 29Στιγμιότυπο από την έκτη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα (Προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη)
 • Ενδέκατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Oικολογική φιλοσοφία"

  Την Άνοιξη του 1999 (29 Μαρτίου - 24 Μαΐου 1999) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ οργάνωσαν στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Ενδέκατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας, με Θέμα:«Oικολογική φιλοσοφία» και με επικέντρωση πάνω σε θέματα αισθητικής του περιβάλλοντος, που εσημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Μετέσχον περί τα 400 περίπου πρόσωπα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όλη την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και το Εξωτερικό.

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Στιγμιότυπο από την κοπή πίτας του Σεμιναρίου
  • 02Στιγμιότυπο από την κοπή πίτας του Σεμιναρίου
  • 03Στιγμιότυπο από την κοπή πίτας του Σεμιναρίου
  • 04Στιγμιότυπο από την κοπή πίτας του Σεμιναρίου
  • 05Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης
  • 06Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος
  • 07Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Δρ Κώστας Καλιμτζής
  • 08Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 09Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 10Από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ο Καθηγ. Δ. Λαμπρέλλης
  • 11Από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ο Καθηγητής Νικ. Χρόνης, η Δρ Ελένη Εργά και η κα Ηρώ Κασσωτάκη
  • 12Από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 13Από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 14Από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
 • Δέκατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Άνθρωπος και Φύση Ελληνική Διανόηση και Οικολογία"

  Την Άνοιξη του 1998 (6 Απριλίου - 25 Μαΐου 1998) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ οργάνωσαν στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Δέκατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας με θέμα: «Άνθρωπος και Φύση» και με επικέντρωση πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής ηθικής.Το Σεμινάριο εσημείωσε μεγάλη επιτυχία. Μετέσχον περί τα 500 περίπου πρόσωπα από το Πανεπιστήμιο και απο όλη την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και το Εξωτερικό.

  Το Σεμινάριο παρακολούθησαν πολλά πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό χώρο (Φοιτητές και Καθηγητές) και την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγητής Κ. Βουδούρης
  • 02Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Eπικ. Καθηγητής Κυριάκος Κατσιμάνης και στο βάθος δεξιά ο Φώτης Παπαθανασίου
  • 03Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 04Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί ο Καθηγητής Νικόλαος Χρόνης
  • 05Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Αντιδήμαρχος κύριος Άγγελος Μοσχονάς προσφωνεί τους Συνέδρους
  • 06Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 07Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 08Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 09Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 10Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 11Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ο Καθηγ. Th. Robinson, ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης ο Δρ Κώστας Καλιτζής και η κα Ιωάννα Χατζηλία
  • 12Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομιλεί η Δρ Θεώνη Αναστασοπούλου
  • 13Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 14Από τον τόπο διεξαγωγής του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 15Ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης παρουσιάζει τους ομιλητές στη Συνεδρία της Πνύκας
  • 16Οι ομιλητές της Συνεδρίας της Πνύκας Καθηγητές John Anton και Lambros Couloubaritsis.
  • 17Ομιλεί ο Καθηγ. John Anton και ο Καθηγ. Νικ. Χρόνης και η Δρ Σίση Σιακαβάρα
  • 18Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 19Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Οι Καθηγητές Νικ. Χρόνης και Κ. Βουδούρης
  • 20Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 21Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άγιος Τρύφων). Οι Καθηγητές Θεοδόσης Τάσιος και Κωνσταντίνος Βουδούρης
  • 22Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άγιος Τρύφων). Ο Καθηγητής Ιωάννης Δελλής
  • 23Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος (Άγιος Τρύφων). Ο Καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος και ο κύριος Θεόδωρος Τσώλης
  • 24Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου
  • 25Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ομιλεί ο Φώτης Παπαθανασίου
  • 26Στιγμιότυπο από τη Συνεδρία του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ομιλεί ο Υπουργός Ιωάννης Ποττάκης
  • 27Στιγμιότυπο από τη μουσική Εκδήλωση, προσφορά του Δήμου Αθηναίων, επί τη λήξει των εργασιών του Σεμιναρίου στην Πνύκα
 • Ένατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Hθική Φιλοσοφία των Ελλήνων: Ηθική Παιδεία και Φιλοσοφία"

  Την Άνοιξη του 1997 (7 Απριλίου - 26 Μαΐου 1997) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ οργάνωσαν στην Ακαδημεία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Ένατο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας .

  Το Σεμινάριο σε περίπτωση βροχής διεξήγετο όσον αφορά την Ακαδημία Πλάτωνος στο παρακείμενο Ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα, εις δε την Πνύκα στον ιστορικό ναΐσκο του Αγίου Δημητρίου (Λουμπαρδιάρη).

  Το Σεμινάριο εσημείωσε μεγάλη επιτυχία. Μετέσχον περί τα 450 περίπου πρόσωπα απο όλη την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και από το Εξωτερικό.

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Καθηγητής Κ. Βουδούρης, Αντώνιος Μάρκος και Χρυσή Μανωλοπούλου.
  • 02Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος-Άγιος Τρύφων
  • 03Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος-Άγιος Τρύφων
  • 04Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος-Άγιος Τρύφων
  • 05Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα-Άγιος Δημήτριος (Λουμπαρδιάρης)
  • 06Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 07Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 08Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 09Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
  • 10Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα
  • 11Από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην Πνύκα. Ομιλεί ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΟΝΑ κύριος Άγγελος Μοσχονάς
  • 12Από την κοπή της πίτας του Σεμιναρίου στο Γραφείο του Διευθυντού αυτού Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη
  • 13Από την κοπή της πίτας του Σεμιναρίου στο Γραφείο του Διευθυντού αυτού Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη
 • Όγδοο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Πλατωνική Ηθική Φιλοσοφία"

  Στο Σεμινάριο Φιλοσοφίας μετείχαν από τα πρώτα βήματά του προσωπικότητες διεθνούς κύρους, αλλά από το 1996 (δηλαδή από το 8ο ΕΔΙΣΕΦ) άρχισε να προσλαμβάνει διεθνή χαρακτήρα και έτσι έγινε κατ' ουσίαν Εβδομαδιαίο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας (ΕΔΙΣΕΦ) με κύριους θεματικούς πάντως άξονες αναφερομένους στην ελληνική φιλοσοφία, αλλά χωρίς να είναι μόνον ένα αρχαιογνωστικό ενέργημα.

  Την Άνοιξη του 1996 (1 Απριλίου - 20 Μαΐου 1996) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ οργάνωσαν στην Ακαδημεία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Όγδοο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας.

  H Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας αποφάσισε όπως η έγκυρες Ανακοινώσεις των προηγουμένων Σεμιναρίων (4 ο έως 7 ο) που έχουν παρομοία θεματική δημοσιευθούν σε ένα τόμο για την ηθική φιλοσοφία των Ελληνών. Έτσι συνεκροτήθη και εκυκλοφόρησε ο τόμος :

  Η ηθική φιλοσοφία των Ελλήνων (Αθήνα 1996), σελ. 262

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
  • 02Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
  • 03Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
  • 04Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
  • 05Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
  • 06Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
  • 07Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Από αριστερά ο Καθηγ. Χρήστος Τερέζης, ο Καθηγ. Bogoljub Sijakovic, ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης και η Δρ Ελένη Εργά
  • 08Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Χρυσή Μανωλοπούλου, Στέλλα Σταθουλοπούλου και Θεόδωρος Τσώλης
  • 09Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μαρία Χατζή, Χρυσή Μανωλοπούλου, Στέλλα Σταθουλοπούλου και Θεόδωρος Τσώλης
  • 10Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου. Δακρίνονται ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης και οι Καθηγητές Αντώνιος Μάρκος και Νικόλαος Πολίτης
  • 11Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος
  • 12Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας. Ομιλεί ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγητής Κ.Βουδούρης
  • 13Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας. Ομιλεί ο Καθηγητής Σπύρος Παναγιώτου
  • 14Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας. Ομιλεί ο κύριος Ιωάννης Γεωργακάς (Διευθυντής του Μινιόν)
  • 15Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας
  • 16Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας. Από την παρέμβαση του κυρίου Ευάγγελου Τασούλα
  • 17Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας
 • Έβδομο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Στωική Ηθική Φιλοσοφία"

  Την Άνοιξη του 1995 (Μάρτιος - Μάιος 1995) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ, σε συνεργασία με την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσαν το Έβδομο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα.

  Στο Σεμινάριο μίλησαν, όπως πάντοτε, όχι μόνον Έλληνες φιλοσοφούντες αλλά και διαπρεπείς Απόδημοι καθηγητές της Φιλοσοφίας της Ελληνικής Διασποράς. Αναμφίβολα το εν λόγω Σεμινάριο έχει καταστή ένα βήμα ελεύθερης φιλοσοφικής διανόησης για τους διανοουμένους και φιλοσοφούντες από όλο τον κόσμο.

  Αξιοσημείωτο του Σεμιναρίου αυτού είναι, εκτός των άλλων, ότι παρέστησαν διαπρεπείς αλλοδαποί Καθηγητές της Φιλοσοφίας, οι οποίοι μάλιστα μίλησαν στην Ελληνική γλώσσα.

 • Έκτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Αριστοτελική Ηθική Φιλοσοφία"

  Την Άνοιξη του 1994 (Μάρτιος - Μάιος 1994) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ, σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσαν το Έκτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα.

  Στο Σεμινάριο μίλησαν Έλληνες φιλοσοφούντες αλλά και διαπρεπείς Απόδημοι Καθηγητές της Φιλοσοφίας της Ελληνικής Διασποράς και άλλοι διαπρεπείς επιστήμονες από την Αλλοδαπή. Το Σεμινάριο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία.

 • Πέμπτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός"

  Κατά το 1993 το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ , σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, οργάνωσαν και διεξήγαγαν το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με τον τίτλο Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός.

  Το πρόγραμμα αυτό έγινε για φιλοσοφούντες αλλά και άλλους (ποιητές, δημοσιογράφους κτλ.) εξ Αλβανίας.. Τα εν λόγω πρόσωπα (περίπου 50) εξεπαιδεύθησαν στα Ελληνικά Γράμματα και τον πολιτισμό επί εξάμηνο. Το πρόγραμμα διηύθυνε ο Καθηγητής Κ. Βουδούρης με τη βοήθεια άλλων μελών ΔΕΠ και μελών της ΔΕΕΦ.

  Χωρίς την οργανωτική υποδομή της ΔΕΕΦ και την εθελοντική και υποδειγματική προσφορά των μελών της δεν θα μπορούσε να επιτύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι μετασχόντες στο Πρόγραμμα έλαβαν Ειδικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Ομοίως κατά το 1993 η ΔΕΕΦ, το ΔΙΚΕΦΙΠ και το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσαν το Πέμπτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας με θέμα:

  Ελληνική Αρετολογία: Οι Αρετές των Ελλήνων

  Το Σεμινάριο έγινε την Άνοιξη του 1993 (29/3/1993 - 24/5/1993). Τούτο παρακολούθησαν, εκτός των άλλων, και οι μετέχοντες στο Ειδικό Πρόγραμμα Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός εκπαιδευόμενοι εξ Αλβανίας. Το Σεμινάριο τούτο σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

  Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

  • 01Στιγμιότυπο από το 5ο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας
  • 02Στιγμιότυπο από το 5ο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας
 • Τέταρτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Η Ηθική Φιλοσοφία των Ελλήνων"

  Κατά το 1992 (30 Μαρτίου-18 Μαΐου) το ΔΙΚΕΦΙΠ, η ΔΕΕΦ και το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσαν και διεξήγαγαν το Τέταρτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας.

  Στο Σεμινάριο, που είχε ως στόχο να δείξει σε πρώτη φάση την ενότητα της ηθικής διανόησης του Γένους των Ελλήνων από των Προσωκρατικών μέχρι σήμερα, εξετάσθηκαν θέματα ηθικής φιλοσοφίας και γενικά το Σεμινάριο είχε εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη απήχηση στο ευρύτερο αθηναϊκό κοινό.

 • Τρίτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Η Φιλοσοφία της Ελληνικής Παιδείας Σήμερα"

  Κατά την Άνοιξη του 1991 η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας(ΔΕΕΦ) και το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσαν και διεξήγαγαν το Τρίτο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας.

  Το Σεμινάριο αυτό διεξήχθη στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα, έγιναν εξ Επιστημονικές Συνεδρίες και παρακολούθησαν αυτό πολλοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστήμονες και πολίτες από την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

  Η ΔΕΕΦ εξέδωσε τις Εισηγήσεις του Σεμιναρίου σε ένα επιστημονικό τόμο με τον τίτλο:
  Η Φιλοσοφία της Ελληνικής Παιδείας, Αθήνα 1991, σελίδες 176

   

 • Δεύτερο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Η Πολιτική και ο Πολιτικός"

  Την Άνοιξη του 1990 η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας οργάνωσε και διεξήγαγε το Δεύτερο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος και στην Πνύκα.

  Οι επιστημονικές Ανακοινώσεις του Σεμιναρίου εξεδόθησαν σε ένα ωραιότατο τόμο με τον τίτλο:
  Η πολιτική και ο πολιτικός, Αθήνα 1990 ( με την ευγενική χορηγία της Αγροτικής Τράπεζας).

   

 • Πρώτο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας Open or Close

  Θέμα: "Παιδεία"

  Ακαδημία Πλάτωνος, Πνύκα: Μάρτιος - Ιούνιος 1989

   

  Οι επιστημονικές Εισηγήσεις και Ανακοινώσεις του Σεμιναρίου αυτού εξεδόθησαν σε ένα καλαίσθητο και υψηλής ποιότητας τόμο, με τον τίτλο:
  Έρωτας Παιδεία και Φιλοσοφία, Αθήνα 1989, σελ. 272